Mỗi khi nói đến ẩm thực Thăng Long – Hà Nội, người ta thường nói đến sự tinh tế, cầu...